20th Century Piano Works / Olga Andryushchenko, Piano.

20th Century Piano Works / Olga Andryushchenko, Piano. [CD]

Melodiya Records  ©2018


A program of music by Edison Denisov; Sofia Gubaidulina; Arvo Part; Alfred Schnittke; Valentin Silvestrov; and Galina Ustvolskaya.

1 sound disc

Edition Number: MELCD 1002528-2
Publisher Number: 1002528
Distributor Number: MELCD1002528
UPC: 4600317125289

20th Century Piano Works / Olga Andryushchenko, Piano.

Price: $18.98
Usually ships in 4 to 6 weeks.

Loading...