Cosmos Haptic : Contemporary Piano Music From Japan / Hiroaki Takenouchi, Piano.

Cosmos Haptic : Contemporary Piano Music From Japan / Hiroaki Takenouchi, Piano. [CD]

Lorelt Records  ©2008Takenouchi performs music by Joji Yuasa, Toru Takemitsu, Akira Miyoshi, Ichiro Nodaira, Toshio Hosokawa, Keiko Harada, Sachiyo Tsurumi, and Dai Fujikura.

1 sound disc
Edition Number: LNT 128
Distributor Number: LNT128
UPC: 781064012825

Cosmos Haptic : Contemporary Piano Music From Japan / Hiroaki Takenouchi, Piano.

Price: $18.98
Usually ships in 4 to 6 weeks.

Loading...